Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van BackBalance-Nederland:

  1. Na afronding van uw opleiding wordt u licentiehouder van stichting AtlasMassageGroep (sAMG) ter promotie van uw bedrijf en het landelijke netwerk. BackBalance-Nederland maakt gebruik van hethetzelfde datasysteem als de stichting.
  2. BackBalance-Nederland gebruikt bij inschrijving uw gegevens alleen voor het verzetten van afspraken, informatie die voor u van belang kan zijn, informatief of financieel, voor persoonlijk contact, het versturen van facturen en het versturen van uitnodigingen en afspraak-herinneringen van BackBalance-Nederland.
  3. BackBalance-Nederland gebruikt deze gegevens niet voor verkoop van adresgegevens aan derden en het versturen van spam.
  4. BackBalance-Nederland draagt er zorg voor dat uw gegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden en dat uw gegevens, na de workshop of beëindiging van de licentie van sAMG, vernietigd worden, behoudens administratieve gegevens die voor de wet bewaard moeten blijven.
  5. Op uw verzoek worden alle betreffende gegevens onmiddellijk vernietigd, behoudens de administratieve gegevens die voor de wet bewaard moeten blijven.
  6. De eigenaren van vof BackBalance-Nederland en het bestuur van stichting AtlasMassageGroep zijn de enige personen die deze gegevens kunnen inzien en gebruiken.
  7. BackBalance-Nederland zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.