Geschillenregeling

BackBalance-Nederland

probeert klachten te voorkomen. Mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert BackBalance-Nederland deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen BackBalance-Nederland en haar studenten en als leermomenten voor het opleidingscentrum.

Geschillenprocedure starten

Voordat u een geschillenprocedure kunt aankaarten bij de geschillencommissie dient u eerst onze klachtenregeling te volgen. Hoe u een klachtenprocedure start leest u hier.
Bent u het niet eens met de uitkomst daarvan, dan pas kunt u zich wenden tot de geschillencommissie die zich er opnieuw over zal buigen. Het advies van de geschillencommissie is bindend voor BackBalance-Nederland.

De geschillencommissie bestaat uit de volgende functionarissen:

Alice Haklander
e-mail: [email protected]
Erik Dirksen
e-mail: [email protected]

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2020, waarmee alle voorgaande regelingen betreffende de behandeling van klachten worden ingetrokken.
Ermelo, 1 juni 2020.

Directie BackBalance-Nederland