· 

Scholingsaftrek verdwijnt in 2019

Scholingsaftrek verdwijnt in 2019

Het kabinet is van plan om met ingang van 1 januari 2019 de aftrek scholingsuitgaven af te schaffen. Wat heeft dat voor gevolgen?

Scholingsaftrek verdwijntWaarom moet er überhaupt iets wijzigen?

Volgens de minister wordt de huidige regeling oneigenlijk gebruikt, bijvoorbeeld voor reiskosten en computers. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau is gebleken dat het gebruik van de regeling zeer beperkt is en dat alleen hoger opgeleiden hiervan gebruikmaken. De Belastingdienst geeft verder aan dat de handhaving van de regeling zeer complex is, met name het oerwoud aan regels de laatste jaren. Daarom stelt de regering in het Belastingplan 2017 voor om de regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Nadere informatie van de minister laat ons weten dat de maatregel niet eerder dan 1 januari 2019 in werking zal treden.

2018: van scholingsaftrek naar scholingsvoucher

Als in 2019 (!) de aftrek scholingsuitgaven wordt afgeschaft, betekent dit dat kosten voor een (toekomstig) beroep niet langer aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Het kabinet wil de afschaffing benutten om een nieuwe gerichte uitgavenregeling voor studiekosten in te voeren: de scholingsvouchers. Hiervoor zal het kabinet vanaf 2018 jaarlijks € 90,8 miljoen en vanaf 2023 jaarlijks € 112 miljoen opzij zetten.

Dus in 2017 en 2018?

Voor 2017 en 2018 verandert er nog niets. Met het oog op de afschaffing is het voor iedereen verstandig om de eigen planning en studiekosten eens onder de loep te nemen om aankomend jaar volop te profiteren van de belastingvoordelen.

Er kan dus nog worden geprofiteerd van de huidige regels voor de aftrek van scholingsuitgaven. Om voor de aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Deze zijn in de loop der jaren al diverse malen aangepast.

Voorwaarden 2016

 • U volgt een studie en u ontvangt geen (en heeft géén recht op) studiefinanciering
 • De opleiding moet voor uw (toekomstige) baan zijn (dus geen hobby)
 • De kosten moeten op u of uw partner drukken
 • Scholingsuitgaven dienen te worden verminderd met de drempel van € 250
 • Maximale bedrag aan scholingsuitgaven voor 2017 is € 15.000

Aftrekbaar in 2016

 • Cursusgeld
 • Examengeld
 • Lesgeld
 • Collegegeld
 • Verplichte boeken en readers
 • Verplichte leermiddelen
 • Beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, kleding, helm, enz.)
 • Grotere investeringen (bijv. muziekinstrumenten)
 • Promotiekosten
 • Procedurekosten om een Erkenning van Verworven Competenties (EVC) te krijgen

Niet aftrekbaar 2016

 • Laptop, pc en of tablet
 • E-reader
 • Verblijfskosten
 • Studiereizen
 • Excursies
 • Reiskosten

Voor u als ondernemer

Als ondernemer. Voor de ondernemer verandert er overigens niets. Studiekosten die de ondernemer maakt voor het huidige beroep zijn immers gewoon aftrekbaar als bedrijfskosten van de onderneming. Hier geldt geen beperking voor zoals een drempelbedrag of een maximum. De ondernemer hoeft zodoende geen extra actie te ondernemen om fiscale voordelen te (blijven) benutten.

Als DGA. 
Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) bent u natuurlijk in dienst bij uw eigen bv. Als zodanig gelden voor u dezelfde regels als voor andere werknemers.

 

bron: BAA - Kennis van zaken

door Jasper Werts